ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/06

ศาสตราจารย์ มิกิ ซาโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Legal Affairs, Graduate School of Law
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ กระบวนการทางอาญา, กฎหมายการฟ้องร้องทางอาญา

กลับสู่ด้านบน