ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/16

อาจารย์พิเศษ โทชิโอะ อันโด

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ โปรตีนมอร์เตอร์, กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอม

モータタンパク質の研究

高速原子間力顕微鏡の開発と生命科学への応用研究

受 賞

กลับสู่ด้านบน