ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ ทาโร่ ยามาชิตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medicine, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวรัสตับอักเสบ, การเกิดมะเร็งในตับ, โปรไฟล์การแสดงออกทางพันธุกรรม, เซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็ง

ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งและการเกิดมะเร็งตับ

การวิเคราะห์โดยรวมจากการแสดงออกทางพันธุกรรมของโรคตับ

กลับสู่ด้านบน