ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/14

ศาสตราจารย์ ฮิโรชิ ทาจิยะ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิศวะกรรมหุ่นยนต์, วิชาที่ว่าด้วยกลไกการออกกำลังกาย, เซ็นเซอร์, การสร้างเครื่องจักร, ความแข็งแกร่งต่อการชนการกระแทก, การออกแบบเครื่องจักร

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องจักร

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเซนเซอร์ทางรสชาติ

กลับสู่ด้านบน