ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ โทชิยูกิ อุเอโนะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Electrical and Electronic Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ แอ็คชูเอเตอร์, วัสดุที่มีหน่วยทำงาน, การประยุกต์เชิงแม่เหล็ก

ตัวทำงาน Micro Magnetostrictive ที่ใช้ Iron-Gallium Alloy

鉄ガリウム合金を用いたマイクロ磁歪アクチュエータ

การควบคุมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย Compound Device จากวัสดุแมกนีโตสตริกทีฟและวัสดุเพียโซอิเล็กทริก

磁歪材料と圧電材料の複合素子による電磁力制御とその応用

กลับสู่ด้านบน