ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/12

รองศาสตราจารย์ โนริทากะ เอนโด

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Earth and Planetary Science, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การค้นคว้าวิจัยในเชิงทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปล'ลักษณะภูมิประเทศโดยการไหลของน้ำ

การค้นคว้าวิจัยในเชิงทดลองเกี่ยวกับโครงสร้าง การสะสมเป็นชั้น ๆ ของแผ่นดิน

กลับสู่ด้านบน