ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

รองศาสตราจารย์ ทาเคชิ คาวาเอะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Electrical and Electronic Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ อุปกรณ์แผ่นฟิล์มบางซูเปอร์คอนดัคเตอร์ที่ทำจากสารออกไซด์

การผลิตและการประเมินแผ่นฟิล์มบางตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยกรรมวิธี PLA

กระบวนการการผลิตและอุปกรณ์แผ่นฟิล์มบางซูเปอร์คอนดัคเตอร์เพชร

กลับสู่ด้านบน