ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/11/24

ศาสตราจารย์ ชิเงรุ ยามาโมโตะ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Frontier Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Smart Technology and Innovation, College of Transdisciplinary Sciences for Innovation
สาขาที่เชี่ยวชาญ ระบบการควบคุมวิศวะกรรมศาสตร์

モデル・制御・性能のトリプレット構造の解明によるJIT適応型内部モデル制御の構築

データ駆動極配置法

極値探索制御による実時間最適化

最大電力点追従

กลับสู่ด้านบน