ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/24

ศาสตราจารย์ ชินยะ อุเมดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Geosciences and Civil Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนและการกัดกร่อนบริเวณรอบสิ่งก่อสร้าง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานของของการไหล ต่อสิ่งที่มีรูปทรงคล้ายเสา

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพลังงานน้ำ

กลับสู่ด้านบน