ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/02/28

ศาสตราจารย์ ซาอิจิ ฟุคาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Geosciences and Civil Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ สะพานลอยคนข้าม, สะพานแขวน, สิ่งแวดล้อมของการสั่น

การค้นคว้าวิจัยคุณสมบัติการสั่นระหว่างคนข้ามสะพานลอย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการสั่นของบริเวณรอบสะพานแขวนด้วยการวิ่งของรถยนต์

การประเมินการทนต่อการรับน้ำหนักของสะพานแบบริจิดเฟรมด้วยการใช้เหล็กกล้ารูปตัว H

กลับสู่ด้านบน