ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/24

ศาสตราจารย์ ทาเคชิ ฟุคุมะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Nano Life Science, Graduate School of Frontier Science Initiative
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
Course in Electrical and Electronic Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ นาโนชีววิทยา, นาโนเทคโนโลยี, กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอม, การวัดแบบโมเลกุลเดี่ยว

กลับสู่ด้านบน