ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/30

ศาสตราจารย์ ซาโตชิ ยากิทานิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Electrical and Electronic Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การประเมินและการทำให้เห็นจุดกำเนิดคลื่นแม่เหล็ก, เซ็นเซอร์คลื่นสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำ, การเคลื่อนไหวแบบคลื่นพลาสมาในชั้นบรรยากาศแม่เหล็ก

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะคลื่นในพลาสมาที่ไม่เป็นเนื้อเดียว

การวิเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดการเคลื่อนไหวคลื่นพลาสมาจักรวาลด้วยดาวเทียมวิทยาศาสตร์

การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวแบบคลื่นพลาสมาเพื่อบรรทุกดาวเทียมสำรวจดาวพุธ

กลับสู่ด้านบน