ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/28

ศาสตราจารย์ มิคิโอะ คุมิตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การดูดซับ, ไบโอแมส, คลื่นอัลตร้าซาวน์

การพัฒนาเครื่องแช่แข็งแบบการดูดซับ

การเกิดแก๊สจากการสลายด้วยความร้อนของไบโอแมสจากเนื้อไม้

กระบวนการบำบัดน้ำที่มีส่วนผสมของสารฮิวมิคโดยการฉายคลื่นอัลตร้าซาวด์

กลับสู่ด้านบน