ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/22

อาจารย์พิเศษ ทาเคชิ โยเนยาม่า

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Mechanical Creation Engineering, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ กระบวนการผันกลับได้, กระบวนการไมโคร, สกีกลศาสตร์

การขึ้นรูปโลหะ

กระบวนการไมโคร

กลศาสตร์สกี

กลับสู่ด้านบน