ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ ชินอิจิ อิงาราชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ โครงสร้างเชิงจุลทัศน์, การวิเคราะห์รูปถ่าย, การสังเกตุผ่านกล้องจุลทัศน์

โครงสร้างในส่วนละเอียดและขั้นตอนการถูกทำลายของวัสดุประเภทซีเมนท์

คุณสมบัติพิเศษของคอนครีดแข็งแรงที่มีอายุการใช้งานยังไม่นาน

คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของวัสดุผสมประเภทซีเมนท์เสริมให้แข็งแรงด้วยเส้นใย

กลับสู่ด้านบน