ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/05/29

ศาสตราจารย์ จิโร่ ซาคาโมโต้


องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ กลไกทางชีวภาพ, กลศาสตร์การคำนวณ, การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด, คอมพิวเตอร์ซิมูเลชัน, ศัลยกรรมตกแต่ง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกโมเด็ลลิงค์ต่อคนและการวิเคราะห์เชิงกลศาสตร์

骨の患者別モデリングと力学解析に関する研究

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกทางชีวภาพของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง

脊椎筋骨格系のバイオメカニクスに関する研究

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกทางชีวภาพของต้นไม้

植物のバイオメカニクスに関する研究

กลับสู่ด้านบน