ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/05/24

ศาสตราจารย์ จุนโกะ อิชิซากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Pharmacy, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของยารักษาโรค, การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัตถุ, การใส่ใจดูแลทางด้านเภสัชกรรม

การสร้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ยาในการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

การค้นหาปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของยารักษาโรคภายในร่างกายในขั้นตอนการเจริญเติบโต

การค้นหาลักษณะเฉพาะของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยารักษาโรค และการประยุกต์ทางวินิจฉัย

กลับสู่ด้านบน