ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

วิทยากร/อาจารย์ เคนอิจิ คาวาโกเอะ

องค์กรที่สังกัด Institute of Liberal Arts and Science
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ รอยต่อ, โทโพโลจีในมิติที่ต่ำ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับความหลากหลาย 3 มิติ และช่วงรอยต่อ

กลับสู่ด้านบน