ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/24

ศาสตราจารย์ โคเฮย์ นิตตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของแม็คโครโมเลกุล, วัสดุแม็คโครโมเลกุล, ทฤษฎีกราฟ

วิชาเคมีเชิงคณิตศาสตร์

แม็คโครโมเลกุลระบบนาโนคอมโพซิท

โครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของแม็คโครโมเลกุล

กลับสู่ด้านบน