ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/22

อาจารย์พิเศษ ฮิโรชิ อิจิมุระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Graduate School of Medical Science
Graduate School of Advanced Preventive Medical Sciences
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวรัสวิทยา, สุขศึกษาระหว่างประเทศ, HIV/AIDS

การพิจารณาโมเลกุลของโลหิตไวรัสที่มีคุณสมบัติเป็นพาหะนำโรค (HIV, HBV, HCV) ในเชิงโรคระบาดวิทยา

การทำให้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรคเอดส์อาการขั้นต้นของนอน B ไทพ์ HIV-1 ในเด็กเล็กให้กระจ่างชัด

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการต้านยาของนอนซับ B ไทพ์ HIV-1

กลับสู่ด้านบน