ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/11

วิทยากร/อาจารย์ โคชิโร่ โอซึโบะ

องค์กรที่สังกัด โรงพยาบาลในสังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Medicine, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การค้นหาความผิดปกติทางเมทิเลชันของพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องสารละลายมะเร็งในตับอ่อน

กลับสู่ด้านบน