ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/07

ศาสตราจารย์ วาตารุ ทาเคอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Professional Development in Teacher Education
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ, ภาษามือของประเทศญี่ปุ่น, การศึกษาการช่วยเหลือพิเศษ

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับได้มาซึ่งลิเตอเรซีของเด็กที่ความสามารถทางการได้ยินบกพร่อง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษามือของประเทศญี่ปุ่น

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินความสามารถของภาษามือของประเทศญี่ปุ่น

กลับสู่ด้านบน