ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/03/21

รองศาสตราจารย์ โทโมโนริ อิดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Chemistry, School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ เคมีเชิงทฤษฎี เคมีควอนตัม

電子伝播関数によるイオン状態および励起状態計算手法の開発

分子のX線光電子および発光スペクトルシミュレーション

流体力学を応用した量子波束シミュレーション

กลับสู่ด้านบน