ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/12

ศาสตราจารย์ เซย์จิ นิชิมุระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Occupational Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟื้นสมรรถภาพของต้นแขนขาส่วนบน และมือ, กลไกทางชีวภาพ, การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการฟื้นสมรรถภาพของมือและกลไกทางชีวภาพ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยทำงานของต้นแขนขาส่วนบน และลำตัวในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

กลับสู่ด้านบน