ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/17

รองศาสตราจารย์ ยูมิ คิชิดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ สิทธิของชนพื้นเมือง และวัฒนธรรมของคนหมู่น้อย, ลัทธินานาวัฒนธรรมและการศึกษา, การศึกษานักเรียนต่างชาติ

กลับสู่ด้านบน