ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

รองศาสตราจารย์ มิตซุโอะ วาคาสุงิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Phamaceutical Science
Division of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การซ่อมแซม DNA, การตอบสนองต่อการเสียหายของ DNA

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกโมเลกุลของการซ่อมแซมโดยการกำจัด nucleotide

กลับสู่ด้านบน