ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/22

อาจารย์พิเศษ มาซามิ ฟุรุอุจิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Environmental and Urban Engineering, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การประเมินสิ่งแวดล้อมของชั้นบรรยากาศ, มาตรการแก้ไขเทคโนโลต้นกำเนิดมลภาวะ, เทคโนโลยีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบของมลภาวะในพื้นที่เมืองโบราณเมืองพระนครประเทศกันพูชา และการสร้างเครือข่ายตรวจสอบมอนิเตอริ่ง

สถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการแก้ไขของมลภาวะที่เกิดจากการทำแผ่นยางในภาคใต้ประเทศไทย

การสลายตัวแบบรวจเร็วของสสารมลพิษในอากาศโดยใช้การไหลผ่านอย่างรวดเร็วของแอโรซอลตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงขนาดนาโน

กลับสู่ด้านบน