ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/24

รองศาสตราจารย์ ชุนอิจิ โคบายาชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิศวะกรรมศาสตร์ด้านธรณีวิทยา, กลศาสตร์เชิงประยุกต์

กลศาสตร์เชิงวิศวกรรมธรณีที่ว่าด้วยค่าตัวเลขที่ผันกลับได้

กลับสู่ด้านบน