ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/03/04

ศาสตราจารย์ ทาคาชิ สุงาโนะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ มอดูลัสฟอร์ม, ฟังก์ชันมอดูลัส L, เวคเตอร์ช่องว่างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน

ฟังก์ชัน L ที่ติดอยู่กับมอดูลัสฟอร์ม

การค้นคว้าวิจัยมอดูลัสฟอร์มแบบมีหลายตัวแปร

การค้นคว้าวิจัยของบริเวณเวคเตอร์แบบพรีฮอร์โมจีเนียส

กลับสู่ด้านบน