ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/15

รองศาสตราจารย์ โคสุเกะ อิมามูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Information and Communication Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปลงรหัสวีดีโอ, กระบวนการทำรูปถ่าย

การแปลงรหัสรูปถ่ายประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้ Matching Pursuits

กลับสู่ด้านบน