ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/02

ศาสตราจารย์ มาซาฟูมิ อิวามิ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ อินซูลิน, หม่อนเลี้ยงไหม, สมอง, การลอกคราบ, การเปลี่ยนรูปร่าง, ฮอร์โมน

昆虫の脱皮・変態の分子生物学的研究: とくに昆虫インスリン様ホルモンに焦点を当てる

การควบคุมการคัดหลั่งภายในร่างกายในการเจริญเติบโตของแมลง

昆虫の発育における内分泌統御

昆虫インスリン(ボンビキシン)遺伝子のクローニングと構造解析

昆虫発生過程における細胞死抑制因子による巧妙な制御機構

กลับสู่ด้านบน