ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ ชิเงยาสุ ซาวาดะ

องค์กรที่สังกัด Institute of Liberal Arts and Science
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ คำเชื่อม, การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ

การค้นคว้าวิจัยในเชิงความหมายของคำศัพท์

การค้นคว้าวิจัยการสลับความหมายของคำภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ

กลับสู่ด้านบน