ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ SHIBATA, Mikihiro

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Physics, School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ゲノム編集ツールCRISPR-Casの分子メカニズム解明

革新的原子間力顕微鏡で拓く脳神経科学

กลับสู่ด้านบน