ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ENDO, Yutaka

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Mechanical Sciences, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน