ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

วิทยากร/อาจารย์ OKAMOTO, Yoshitaka

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
สาขาวิชา American-British Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน