ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/01/15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ MATSUURA, Norihisa

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน