ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ CAI, Yuanqing

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Mathematics, School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน