ข้ามไปที่เนื้อหา

(เปิดตัวเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2011)

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคานาซาว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัยในสังกัดไปสู่สาธารณชน
คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหา สามารถค้นหาหน้าข้อมูลของนักวิจัยได้จากคีย์เวิร์ด(ชื่อ สาขาที่เชี่ยวชาญ หัวข้องานวิจัย ฯลฯ)

<พันธมิตรมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตท้องที่ Hokuriku>

กลุ่มมหาวิทยาลัย University of Toyama, University of Fukui, Japan Advanced Institute of Science and Technology และ Kanazawa University ได้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมปลายและการค้นคว้าในศาสตร์และศิลป์ให้กับประเทศ โดยคำรงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละมาหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตท้องที่Hokuriku

ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด

คีย์เวิร์ด ค้นหาแบบ AND ค้นหาแบบ OR
กลุ่มที่ต้องการค้นหา: ชื่อ-นามสกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ คีย์เวิร์ด ชื่อหัวข้องานวิจัย ทั้งหมด

เกี่ยวกับการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด

  • ในกรณีที่ต้องการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดมากกว่า 1 คำ ให้เว้นช่องว่างระหว่างคีย์เวิร์ดแต่ละคำ
    AND::ค้นหาแบบต้องตรงกับทุกคีย์เวิร์ดในทีเดียว
    OR:ค้นหาแบบตรงกับคีย์เวิร์ดอันใดอันหนึ่ง
  • เมื่อท่านกำหนดกลุ่มที่ต้องการค้นหา คอมพิวเตอร์จะค้นหาคีย์เวิร์ดในกลุ่มที่ท่านเลือก

ตารางแสดงโดยแยกตามสังกัด

ตารางแสดงโดยแบ่งตามสาขาการศึกษา

กลับสู่ด้านบน