ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/11/10

รองศาสตราจารย์ โยอิจิ ยามาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Bioengineering, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ จีโนม, ไบโออินฟอร์มาติกส์

การจัดทำตัวแผนที่ในการเมทิเลชันจีโนมมนุษย์

การสกัดความรู้ที่มีประโยชน์จากการแสดงออกทางข้อมูลพันธุกรรมโดยใช้เครื่องคิดเลข

กลับสู่ด้านบน