ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/09/26

ศาสตราจารย์ มาซาโนบุ โอชิมะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ อาการอักเสบและการเกิดมะเร็ง, อวัยวะในการย่อยอาหารมะเร็ง, หนูทดลองโมเด็ล

การค้นหาลักษณะเฉพาะของกลไกการตอบสนองเชิงโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับอาการอักเสบของการเกิดมะเร็งในระบบย่อยอาหาร

消化器がん発生に関与する炎症反応の分子機構の解明

การไหลของสัญญาณ Wnt ของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร และปฏิกิริยาต่อกันในการเหนี่ยวนำ COX-2

胃がん発生におけるWntシグナル亢進とCOX-2誘導の相互作用

กลับสู่ด้านบน