ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/03/30

ศาสตราจารย์ ยูมิ อาดาจิ

องค์กรที่สังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ การให้คำปรึกษาแก่นักเรียน, พฤติกรรมการกิน, สุขภาพที่มีต่อการรับรู้, อาการโรคหัวใจ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักเรียน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในเชิงพฤติกรรมการกินและสุขภาพ

การค้นคว้าวิจัยในเชิงพิสูจน์หลักฐานของโปรแกรมสนับสนุนการเติบโตทั้งด้านจิตใจและร่างกายต่อนิสิตมหาวิทยาลัย

กลับสู่ด้านบน