ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/08/13

รองศาสตราจารย์ มาซาฮารุ ฟูจิทาเกะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ โมเลกุลสเป็คโตรสโคปีความละเอียดสูง, สารประกอบโมเลกุลเชิงซ้อน, โครงสร้างโมเลกุล

การค้นคว้าวิจัยโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์โมเลกุลสารประกอบเชิงซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตโดยกรรมวิธีสเป็คโตรสโคปีความละเอียดสูง

高分解能分光法による生体関連分子錯体の構造と動的性質の研究

การค้นคว้าวิจัยสเป็คโตรสโคปีความละเอียดสูงของโมเลกุลที่ไม่เสถียร

不安定分子の高分解能分光研究

กลับสู่ด้านบน