ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ ชิโนบุ ทานากะ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การตรวจวัดแบบไม่เจ็บแผลไม่ใหญ่, เซ็นเซอร์สำหรับการรักษาทางแพทย์, การหมุนเวียนภายนอกร่างกาย

การพัฒนาวิธีการวัดข้อมูลของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ทำลายและกักกัน

การพัฒนาเซนเซอร์แบบเก็บไว้ในร่างกายสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งมีชีวิต

การพัฒนาและการประยุกต์ระบบปัมป์หมุนเวียนโลหิตโดยติดตั้งภายนอกร่างกาย

กลับสู่ด้านบน