ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/08/13

รองศาสตราจารย์ ทัตสึโตะ อาโอกิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Environmental Coexistence Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี, นิเวศน์วิทยาเชิงธรณี

กลับสู่ด้านบน