ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/16

ศาสตราจารย์ ยูคิโอะ คาโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Phamaceutical Science
Division of Pharmacy, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ทรานซ์พอร์เตอร์, ยารักษาโรคทรานซ์พอร์เตอร์

การควบคุมลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของยารักษาโรคโดยทรานซ์พอร์เตอร์

การจำกัดวงของยารักษาโรคทรานซ์พอร์เตอร์ และ กลไกการควบคุมหน่วยทำงาน

การควบคุมเวชภัณฑ์ของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและสารประกอบโมเลกุล

กลับสู่ด้านบน