ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/05/23

อาจารย์พิเศษ คุนิโอะ มัตซึโมโตะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Medicine, Graduate School of Medical Science
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Biosystems, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปัจจัยการขยายพันธ์ของเซลล์, การลาม, เส้นเลือดเกิดใหม่, HGF, drug discovery

การควบคุมการกลับคืนสภาพของระบบร่างกายโดยผ่าน HGF-Met การวิจัยประยุกต์ใช้ HGF ในการรักาษา การวิจัยการยับยั้งมะเร็งโดย NK4

กลับสู่ด้านบน