ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/25

รองศาสตราจารย์ ริโทคุ อันโด

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ไมโครเวฟ, ทฤษฎีสัมพันธภาพเชิงอิเล็คโทรนิกส์บีม, การไปมาหาสู่ต่างเฟส

การค้นคว้าวิจัยในเชิงการทดลองของอันตรกิริยาระหว่างอิเล็คโทรนิกส์บีมกระแสไฟฟ้าแรงสูงและพลาสมา

การเกิดและการประยุกต์ไมโครเวฟพลังไฟฟ้าแรงสูง

การค้นคว้าวิจัยในเชิงการทดลองของการปล่อยกระแสงไฟฟ้าไปสู่เฟสต่างๆ

กลับสู่ด้านบน