ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/19

ศาสตราจารย์ มิกิ นาคาจิม่า

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Frontier Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ยารักษาโรคสันดาป, ความแตกต่างระหว่างบุคคล, พันธุกรรมหลากหลายแบบ, อันตรกิริยาต่อกันระหว่างยารักษาโรค

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการลามเอนไซม์ UDP-กรดกลูโคโลนิกในมนุษย์

ヒトUDP-グルクロン酸転移酵素に関する研究

พันธุกรรมหลากหลายรูปแบบในเอนไซม์ที่ใช้เป็นยารักษาโรคสันดาป

薬物代謝酵素の遺伝子多型

การปรับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ใช้เป็นยารักษาโรคสันดาป

薬物代謝酵素の発現調節

กลับสู่ด้านบน