ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/20

ศาสตราจารย์ โคอิจิ มัตซึโมโต้

 

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ฟิสิกส์เชิงอุหภูมิต่ำ, ควอนตัมของไหลของแข็ง, การแช่แข็ง

คุณสมบัติทางกายภาพของฮีเลียม 3 ของเหลว

คุณสมบัติของคลื่นเสียง (ของแข็ง และของเหลว) ของฮีเลียม 4

การค้นคว้าวิจัยการแช่แข็งเชิงแม่เหล็ก

กลับสู่ด้านบน