ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/10/21

รองศาสตราจารย์ อุเนะ โยชิมิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ, ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับสู่ด้านบน